Contact

Vereniging van kleinschalige reisorganisaties VvKR

Travel Women is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).

De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.

Via de VvKR worden krachten gebundeld en expertise gedeeld om zowel voor de reisorganisatie als voor de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen >  naar website vvkr

Over ANVR en SGR


¥      De ANVR is een vereniging voor grote reisorganisaties en geen kwaliteitskeurmerk. Zij zegt een belangenorganisatie

         te zijn voor alle reisorganisaties maar in de praktijk werkt het anders. Een reden waarom Travel Women niet is aangesloten is omdat zij niet aan de voorwaarden KAN voldoen die ANVR stelt: zij moet dan voldoen aan onder andere de volgende voorwaarde: (citaat van ANVR site) behaalt als reisorganisator een jaaromzet van ten minste €500.000


         Hiermee toont ANVR zich niet open voor alle reisorganisaties en sluit zij kleine zelfstandige ondernemingen uit.

         ANVR doet voorkomen of reisorganisaties verplicht zijn lid te zijn. Dit is niet het geval. ANVR is een belangenorganisatie voor 'grotere' reisorganisaties en treedt meer en meer op als consumentenautoriteit.

         Zo heeft zij o.a. Travel Women op een zogenaamde 'signaleringslijst ' gezet zonder hiervoor ook maar enig onderzoek te hebben uitgevoerd. Travel Women heeft geen zeggenschap af te leggen aan de ANVR. De enige aan wie zij verantwoording moet afleggen over haar manier van werken is aan de Consumentenautoriteit ofwel de wetgever.

         Het is niet de taak van ANVR om kleine reisorganisaties zwart te maken.


¥      Veel reisaanbieders in Nederland hebben hun reisgarantie geregeld via de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden).

        Travel Women is hier echter niet bij aangesloten. Zij is ook niet verplicht zich aan te sluiten bij de SGR.

        Deze suggestie wordt vaak wel gewekt. Travel Women vindt de drempels zowel financieel als organisatorisch te hoog.

       

        Travel Women heeft de reisgarantie voor haar klanten geregeld via de STO-reisgarantie !

Reisgarantie en financiële zekerheid

Voor alle aanbieders van pakketreizen geldt het volgende inzake reisgarantie: In geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder voorkomt de reisgarantie dat consumenten de reissom die zij vooruit hebben betaald kwijt zijn en garandeert het reizigers die al op reis zijn dat zij gerepatrieerd worden.


Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat).


Garantie geregeld | STO-reisgarantie


Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Travel Women gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Travel Women maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.


Alleen in geval dat Travel Women in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van uw vakantie, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Wanneer voor het einde van uw reis Travel Women aan allle financiele verplichtingen voldaan heeft  zal de reissom 1 dag na afloop van de reis door de SDCE overgemaakt worden aan Travel Women.


Uw boeking en procedure Nadat u van Travel Women een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.


Belangrijke opmerkingen


  1. Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.

  2. De Algeme Voorwaarden van Travel Women zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

  3. De STO is geen geschillencommissie.


Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.


Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hier over terecht > www.sto-reisgarantie.nl  > www.certo-escrow.com

Reisvoorwaarden voorwaarden (v2014)- Travel Women.pdfAlgemene_Voorwaarden.htmlReisgarantie_files/Algemene%20voorwaarden%20%28v2014%29-%20Travel%20Women.pdfshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1